Jak reklamovat

 

Reklamovat zboží lze více způsoby, proto je vhodné nás nejprve kontaktovat na e-mailu: info@rekupex.cz, kde s Vámi projednáme nejrychlejší možný způsob řešení Vaší reklamace.

Reklamovat zboží zakoupenézasláním výrobku na adresu:

RekupeX – Vojtěch ŠPULÁK
Horní Kostelec 284
549 41 Červený Kostelec

V JAKÉM STAVU ZBOŽÍ REKLAMOVAT A CO VŠE KE ZBOŽÍ PŘILOŽIT:

Pokud se rozhodnete o zaslání zboží přepravní službou a nebo jiným způsobem, je nutné výrobek ve vlastním zájmu zabalit tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží během přepravy.

V mnoha případech je k úspěšnému zjištění závady a úspěšnému vyřešení reklamace nutné reklamovat kompletní výrobek včetně příslušenství. Pokud je problém zaslat kompletní výrobek a nebo si myslíte, že to není nutné, kontaktujte nás nejprve na e-mail: info@rekupex.cz

Vždy k reklamovanému zboží přiložte kopii daňového dokladu a čistopis nebo vyplněný záruční list, pokud byl ke zboží přiložen. Také je nutné přiložit list s popisem závady a nebo vyplněný náš reklamační formulář.

POŠKOZENÉ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ:

Zásilku je třeba si při přebírání překontrolovat a pokud je shledáno jakékoliv poškození, sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození zásilky.

Viditelně poškozené zboží, prosím, nepřebírejte!  Do přepravního listu uveďte nepřevzato - poškozeno.

Veškeré zboží je před odesláním kontrolováno, proto pokud po rozbalení zjistíte poškození, kontaktujte současně přepravce a nás. Jednejte prosím bezodkladně:

Kontakty na přepravní služby:

GLS: Přímý link na řešení a nahlašování reklamací:

https://gls-group.com/CZ/cs/kontakty/reklamace

DPD:  Přímý link na řešení a nahlašování reklamací:

https://www.dpd.com/cz/cs/podpora/reklamace/#postup_reklamace

TopTrans:

Přímý link na řešení a nahlašování reklamací:

https://www.toptrans.cz/preprava/cs/nejdulezitejsi-informace-o-zpusobu-objednani-doruceni-predani-a-pojisteni-vasich-zasilek/

 

Česká pošta: 

oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty


LHŮTA NA VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

Veškeré reklamace se snažíme řešit v co možná nejkratší době a to vždy do třiceti dnů.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA:

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na dvouletou záruční dobu a to u veškerého zakoupeného zboží od Vojtěch Špulák, IČ: 04632052., pokud není před prodejem uvedeno jinak. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok na jednoletou záruční dobu.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ:

Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží. 

Záruka se tedy nevtahuje například na:
běžné snížení kapacity akumulátoru vzniklé v důsledku užívání zboží, jehož je akumulátor součástí
otupení zubů pilového kotouče
uhlíky u elektrického nářadí
apod.

DÁRKY KE ZBOŽÍ ZDARMA:

Na dárky, které jsou přiloženy ke zboží, nelze uplatnit záruku.

NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:

Pokud se rozhodnete uplatnit nárok na proplacení nezbytně nutných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, je nutné nás nejprve kontaktovat na e-mailu info@rekupex.cz, abychom Vám mohli sdělit podmínky proplacení a nebo Vám nabídnout vlastní přepravní službu, což bývá ve většině případů pro obě strany nejvýhodnější.